عنوان : چاپ كتاب با عنوان (پاسخ بهداشت عمومی به سلاحهای شیمیایی و بیولوژیك رهنمودهای WHO
کد خبر : ۶۸۹۴۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ 
ساعت : ۱۴:۱۸:۲۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

چاپ کتاب با عنوان (پاسخ بهداشت عمومی به سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک رهنمودهای WHO)

ترجمه دکتر حمید کثیری و مهندس علی تیموری
دریافت شناسنامهبازگشت           چاپ چاپ         
 

*کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد*

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0